OfertyPracy.pl - Najlepsze oferty pracy z Twojego regionu
Ofert w schowku: 0
Grupa Azoty SA

Praca w ramach  umowy o pracę w Biurze Korporacyjnym Zarządzania Personelem  Zakres obowiązków:
 • doskonalenie ścieżek rozwojowych pracowników oraz systemu motywacyjnego

 • współudział w opracowywaniu i doskonaleniu strategii i polityki personalnej

 • udział w opracowywaniu modelu kompetencji dla poszczególnych grup pracowników w Spółce

 • opracowywanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy

 • doskonalenie procesu doboru pracowników

 • prowadzenie i doskonalenie systemu ocen pracowniczych

 • prowadzenie różnych projektów rozwojowych   


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki wykształcenia (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy)

 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze personalnym

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu: ocen pracowniczych, modeli kompetencji, systemów motywacyjnych, opracowywania strategii personalnych

 • umiejętność pracy w zespole

 • bardzo dobra organizacja czasu pracy

 • komunikatywność i dyspozycyjność


Oferowane korzyści:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie będącej liderem na rynku

 • ciekawa praca w kreatywnym zespole i w przyjaznej atmosferze

 • przyjazny pracownikowi system pracy

 • bardzo atrakcyjny system motywacyjny


„Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 1996 r. Nr 62, poz. 286), danymi osobowymi niezbędnymi w procesie rekrutacji są: imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; obywatelstwa; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; wykształcenie uzupełniające; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania.
Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów art. 221 Kodeksu Pracy oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Wszelkie inne informacje przekazane Spółce są informacjami nieobowiązkowymi i podane są dobrowolnie.
Administratorem danych osobowych, które są zawarte w niniejszym CV, będzie Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8. Wszystkie przekazane Spółce dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów procesów rekrutacji.
Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na pozostawienie mojej dokumentacji i przetwarzanie danych w bazie kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, w celu uwzględnienia mojej osoby w przyszłych rekrutacjach na stanowiska w Grupie Azoty S.A.”

Miejsce pracy: Tarnów


Źródło oferty

Oferta pochodzi z serwisu jobs.pl