OfertyPracy.pl - Najlepsze oferty pracy z Twojego regionu
Ofert w schowku: 0
Bezpieczeństwo przesyłanych danych.

OfertyPracy.pl dokłada wszelkich starań, aby przepływ informacji między Twoją przeglądarką a naszym serwerem oraz przechowywanie Twoich danych było bezpieczne.

Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy wpływające na bezpieczeństwo wysyłania danych do OfertyPracy.pl.Protokół https (ang. HyperText Transfer Protocol Secure) zabezpiecznie transmisji danych od komputera klienta do serwera OfertyPracy.pl szyfrowaną wersją protokołu HTTP. Zamiast używać do przesyłania danych do klienta niezaszyfrowanego tekstu protokołem HTTP, serwer OfertyPracy.pl szyfruje go za pomocą technologii SSL (ang. Secure Socket Layer). Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.
Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer) potwierdzenie wiarygodności firmy. SSL to protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP, NNTP i Telnet. Powszechnie jest używane głównie HTTPS (HTTP na SSL).

SSL zapewnia:
prywatność - połączenie jest szyfrowane,
autoryzację - klient i serwer określa swoją tożsamość,
integralność przesyłanych danych przez sumy kontrolne.

Certyfikat SSL jest rozpoznawany przez przeglądarki: IE 5.01+, AOL 5+, Opera 7+, Netscape 4.7+, Safari, Mozilla 1.0+, Firefox 1.0+. Gwarantujemy wysoką jakość zabezpieczenia Certyfikat SSL RapidSSL Wildcard zapewnia naszej stronie wysoką wiarygodność, a korzystającym z niej klientom pewność i bezpieczeństwo. Przechowywanie oraz transmisja danych zgodne z procedurami GIODOTwoje CV w naszej bazie

Każdy wprowadzany do naszej bazy życiorys traktujemy jako dokument poufny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje CV przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do innych niż rekrutacja celów. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w Twoim życiorysie przez osoby trzecie (niepowołane), gdyż Twoje CV zabezpieczane jest hasłem, które znasz tylko Ty (hasła nie są przechowywane na serwerze, nie ma więc możliwości dostępu do nich).

Rejestrując się w naszej bazie masz możliwość zastrzeżenia dostępu do swojego CV np. obecnemu pracodawcy lub innej, wskazanej przez Ciebie firmie. Jeżeli wybierzesz taką opcję w formularzu rejestracyjnym, to pracodawca którego wskazałeś, nie będzie miał dostępu do Twojego życiorysu.

Dostęp do Twojego CV

Do życiorysów mogą mieć dostęp tylko pracodawcy (rozumieni również jako Klienci OfertyPracy.pl S.A.), którzy podpisali z nami stosowny dokument o współpracy. Dokument ten zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z naszej bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem Twoich danych do innych celów niż rekrutacja. Życiorysy, do których otrzymują dostęp pracodawcy są anonimowe, to znaczy mają ukryte dane osobowe kandydata (imię, nazwisko) oraz kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, adres e-mail). Dla pracodawców dostępne są jedynie takie informacje jak: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, itp. Dopiero, złożenie przez Pracodawcę elektronicznego zamówienia na dostęp do pełnego życiorysu konkretnej osoby, spowoduje udostępnienie danych osobowych i kontaktowych oraz pełnej wersji CV (jest to proces w pełni przez nas kontrolowany).

Czas przechowywania CV

Okres przechowywania CV w bazie dostępnej dla pracodawców wynosi 12 miesięcy, po tym okresie CV jako emerytowane przechowywane są przez 5 lat w bazie archiwalnej niedostępnej dla pracodawców. Po tym czasie wszystkie CV ULEGAJĄ KASACJI.

Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV OfertyPracy.pl traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych OfertyPracy.pl S.A., niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji przez OfertyPracy.pl oraz przez firmy będące Klientami OfertyPracy.pl, posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, której własnością pozostaje OfertyPracy.pl.

Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że OfertyPracy.pl S.A. ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny.

Informacje dodatkowe:

Subskrypcja newslettera OfertyPracy.pl – dokonując subskrypcji ofert pracy oraz newslettera masz również możliwość rezygnacji z dokonanych subskrypcji. Z chwila rezygnacji z tej usługi, Twój adres e-mail nie będzie wykorzystywany do innych celów.

Cookies - nasze serwery gromadzą informacje o adresie IP Twojego komputera o tym, jakiej przeglądarki i jakiego systemu używasz, z jakiego dostawcy usług internetowych korzystasz oraz które strony OfertyPracy.pl przeglądasz. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.